Kaedah Nabi Muhammad S.A.W berniaga – Part 1

cara berniaga nabi muhammad saw

Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan dan atau jual beli. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan tata cara khusus, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang Muslim berusaha di bidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah SWT di dunia dan akhirat.

cara berniaga nabi muhammad saw

Read more

1 2 3 4