Suluk Linglung (Part 2)

Rindu Kasih Sayang

” Syekh Malaya berguru menuntut ilmu sudah cukup lama, namun merasa belum dapat manfaat yang nyata, rasanya Cuma penderitaan yang didapat, sebab disuruh memperbanyak bertapa, oleh Kanjeng Sunan Bonang, diperintah “menunggui pohon gurda” yang berada ditengah hutan belantara dan tidak boleh meninggalkan tempat, sudah dilaksanakan selama setahun.

Read more

Suluk Linglung

Suluk Linglung adalah kisah dimana Sunan Kalijaga bertemu dengan Nabi Khidir a.s dan mendapat wejangan-wejangan atau ertikata lain nasihat-nasihat petunjuk dari Nabi Khidir. Berikut adalah wejangannya.

Birahi ananireku,
aranira Allah jati.
Tanana kalih tetiga,
sapa wruha yen wus dadi,
ingsun weruh pesti nora,
ngarani namanireki

Read more

Perihal Tasawuf

Semua orang mengamalkan tasawuf. Mengenal siapa, tempat, ruang dan masa. Kosmologi, String Theory, Multiverse Theory, M-Theory, Parallel Universe Theory semuanya adalah ilmu falsafah dalam Tasawuf. Mengenal hakikat ketuhanan, kendirian, insan, itu adalah tasawuf. Semua orang mencari-cari makna kehidupan, untuk apa mereka diutus ke dunia, adakah cuma untuk tidur, makan, pergi kerja, balik kerja, pergi travel atau ada misi lain untuk mereka..

Read more

1 2 3 4