Penjelasan Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah (50 Sifat) dan Dalilnya

Bagaimana mungkin seseorang akan mencintai dan mengenal Allah SWT dan Rasul Nya sedangkan dia tidak mengetahui bagaimana sifat wajib, mustahil dan jaiz pada Allah dan Rasul Nya. Oleh sebab itu para ulama berpendapat hukum mempelajari aqaid 50 ini adalah fardhu ‘ain (wajib tiap individu). Diragukan keshahan iman seseorang jika dia belum menguasai ‘aqaid 50 beserta dalilnya

Read more

Tawaduk Mengikut Pendapat Imam Ghazali

Tawaduk Mengikut Pendapat Imam Ghazali

Tawaduk Mengikut Pendapat Imam Ghazali

”saudara , saya selalu menghargai setiap orang, siapapun dia, dan saya selalu menghargai setiap kesempatan”

“jika saya berjumpa dengan anak-anak, saya menganggap anak-kanak itu lebih mulia daripada saya, karena anak-kanak ini belum banyak melakukan dosa daripada saya.”

” apabila saya bertemu dengan orang tua, saya menganggap dia lebih mulia daripada saya karena dia sudah lebih lama beribadah.”

Read more

PENGIKUT-PENGIKUT JALAN KEROHANIAN

(Dikutip dari Terjemahan Kitab Sirr Al Asrar Tulisan Syeikh Abd Qadir Al Jailani)

BAB 24: PENGIKUT-PENGIKUT JALAN KEROHANIAN

Orang-orang yang mengikuti jalan kerohanian terbahagi kepada dua bahagian atau golongan. Golongan pertama ialah yang termasuk ke dalam kumpulan Sunnis; mereka yang mengikuti peraturan Quran dan amalan serta peraturan yang berasal daripada kelakuan dan perbuatan Rasulullah s.a.w. Read more

Muqoddimah Tasawuf

Allah Swt berfirman :

“ Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorangpun yang dapat menahannya, demikian juga apa saja yang ditahan olehAllah maka tidak ada seorangpun yang sanggup untuk melepaskannya. Dia lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

 

(QS. Al Fathir : 2)

Read more

1 2 3 4